Wat hebben we gedaan?

  • De status van de bestaande beschermingssystemen zijn opnieuw beoordeeld;
  • De vergunningen voor brandveiligheidsvoorschriften en -systemen zijn opnieuw gecontroleerd;
  • Er is een risico-inschatting gemaakt aan de hand van Fire & Explosion Index berekeningen voor grote werkinstrumenten;
  • FPE heeft aanbevolen het bewustzijn over preventie van branden binnen het bedrijf te vergroten;
  • Er is advies uitgebracht over nieuwe beveiligingssystemen;
  • Om een goed beeld te krijgen van de situatie is er gekeken naar gelijksoortige voorzieningen bij vijf vergelijkbare bedrijven;
  • Tot slot zijn de kosten in kaart gebracht om de benodigde systemen te updaten.

Het rapport en de samenvattingen zijn zowel door het management van het bedrijf als de verzekeraars akkoord bevonden en uitgevoerd.

FPE4.jpg
Fire Protection Engineering Damage Control

Het resultaat

In de afvalopslag van het betreffende afvalverwerkingsbedrijf is meerdere keren brand ontstaan. Deze branden kunnen een risico vormen voor de stalen constructie van het dak waaraan de kranen voor het verplaatsen van afval zijn bevestigd. Tot nu toe werd de brandhaard opgepakt met een kraan en in de oven geplaatst. Maar wat als de brandhaard dusdanig groot is dat dit niet meer mogelijk is? Onze oplossing zorgt ervoor dat de kranen en de staalconstructie bij een brand worden nat gehouden. Zo kunnen de kranen, ook bij een heftige brand, operationeel blijven. Het risico van ernstige schade aan de kranen of aan de dakconstructie na een uitslaande brand wordt zo geminimaliseerd. Daarnaast wordt stilstand van de werkzaamheden op deze manier voorkomen. Ook bij kleine branden kunnen machinisten met nat gehouden kranen de brandhaard makkelijker en veiliger naar de oven verplaatsen.

Voor soortgelijke afvalverwerkingsbedrijven ontwikkelen we de basis voor engineering en specificaties voor brandveiligheidssystemen. Het ontwerp baseren we op NFPA-reglementen die vaak verder gaan dan de Nederlandse richtlijnen.

De brandveiligheidssystemen bevatten pompstations die 500 kubieke meter water per uur met een druk van 10 bar kunnen verwerken. Er zijn leidingen aangelegd met schuim- en watersystemen voor onder andere de afvalbunker. Daarbij zijn er zes monitoren voor brandveiligheid en stofbestrijding geïnstalleerd. Ook zijn er schuimsystemen geplaatst en zijn bluswatervoorzieningen aangepast. Voor branddetectie wordt er gebruik gemaakt van infrarood- en rookdetectiesystemen. Voor essentiële elektronische en schakelruimtes zijn blusgassystemen aangebracht. Daarnaast is er een bedieningssysteem (detectie, bewaking, signalering en besturing) voor integratie met de brandveiligheids- en alarmsystemen geïnstalleerd.

Gerelateerde cases

FPE14.jpg

Plantaardige oliebedrijven beveiligen

Voor een bedrijf gespecialiseerd in de extractie van plantaardige oliën, is een plan opgezet om vijf door hen aangekochte installaties te beschermen tegen brand. Deze installaties hadden tot dan toe vrijwel geen beveiliging. Het doel van dit project: de brandveiligheid laten voldoen aan de huidige NFPA-standaard.
FPE13.jpg

Lagere kosten voor roll-on-roll-offschepen

Een Duitse scheepswerf schakelde FPE in voor achttien vergelijkbare roll-on-roll-offschepen, beter bekend als roroschepen. De uitdaging van FPE? Het ontwerp van een vergelijkbaar blussysteem, maar tegen lagere kosten.
FPE7.jpg

Brandveiligheidssystemen voor tankterminals wereldwijd

FPE heeft veel ervaring met allerlei tankterminals in binnen- en buitenland. We hebben brandveiligheidssystemen ontworpen voor bestaande en nieuwe tankterminals. Dergelijke projecten omvatten een basisontwerp voor tankschuim- en sproeisystemen voor tanks en aanmeerstations.