Wat hebben we gedaan?

  • Brandscenario’s zijn in kaart gebracht volgens PGS-normen en de NFPA-standaard;
  • FPE heeft ontwerpen gemaakt van de complete bluswatervoorziening en blusschuimvoorziening;
  • Er zijn hydraulische berekeningen gemaakt van ondergrondse bluswaterleidingen;
  • De stations voor de systeemafsluiter inclusief schuimvoorraad zijn ontwikkeld;
  • Ook de tank-, koel- en schuimsystemen zijn ontwikkeld;
  • De steigers zijn beveiligd met afstand bestuurde monitors;
  • Er is een systeem ontwikkeld voor het regelen van de signalen, alarmen en activatie vanuit de controlekamer.
FPE7.jpg
Fire Protection Engineering Wereldwijde ervaring

Het resultaat

FPE was verantwoordelijk voor het strategisch ontwerp, waarbij de klant de systemen zelf bouwde en integreerde. Ook waren we verantwoordelijk voor de hydraulische analyse en voerden we de laatste check van het ontwerp uit. Daarnaast hebben we de distributie van het systeem voor bluswater en -schuim verzorgd.

Het toezichtsysteem én het controlesysteem kunnen op afstand vanuit één plaats bediend worden. In een later stadium zijn er aan verschillende van deze terminals tanks toegevoegd, waarbij de werkzaamheden hetzelfde waren als bij de eerste tanks.

Gerelateerde cases

FPE9.jpg

Herbeoordeling brandveiligheidssystemen olieplatformen

Voor een groot aantal olieplatformen in de Noordzee heeft FPE de status van verouderde brandveiligheidssystemen herbeoordeeld met het oog op levensduurverlenging. Om te beoordelen wat er nodig was om de olieplatformen weer volgens de norm te laten functioneren, is FPE ingeschakeld.
havenkrant35-teamterminal.jpg

Nieuwe chemische fabrieken beveiligd door FPE

Een Duitse opdrachtgever met meerdere chemische fabrieken benaderde FPE voor een gedetailleerd ontwerp voor brandveiligheid van de fabrieken. Voor een vijftal nieuw te bouwen fabrieken zetten zij een opdracht uit aan gespecialiseerde consultants en engineers. FPE haalde deze opdracht met succes binnen.
FPE4.jpg

Herbeoordeling afvalverbrandingsinstallatie

In de afvalverbrandingsoven van een afvalverbrandingsinstallatie is er meerdere malen een serieuze brand ontstaan. De branden waren voor het bedrijf aanleiding om de procedures en faciliteiten voor brandveiligheid opnieuw te bekijken.