Wat hebben we gedaan?

  • De status van de blussystemen is beoordeeld;
  • Alle schuim- en sproeisystemen zijn volledig getest;
  • Er is een hydraulische analyse gemaakt van ontwerpeisen;
  • De gevolgen van veroudering van de delugesystemen zijn vastgesteld;
  • De bestaande faciliteiten zijn vergeleken met de huidige wet- en regelgeving; 
  • Ook zijn de huidige systemen vergeleken met de interne richtlijnen.

Het resultaat

Er zijn aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de materialen, het ontwerp en de procedures te waarborgen. Deze zijn onderbouwd aan de hand van video- en fotomateriaal van de uitgevoerde testen. Hierdoor konden alle platformen in bedrijf blijven. Onze aanbevelingen maakten het voor het management mogelijk om strategische afwegingen te maken. Onder andere op basis van de betreffende de kosten en de over deze periode te verwachten opbrengsten en resultaten.

FPE9.jpg
Fire Protection Engineering Levensduurverlenging

Gerelateerde cases

havenkrant35-teamterminal.jpg

Nieuwe chemische fabrieken beveiligd door FPE

Een Duitse opdrachtgever met meerdere chemische fabrieken benaderde FPE voor een gedetailleerd ontwerp voor brandveiligheid van de fabrieken. Voor een vijftal nieuw te bouwen fabrieken zetten zij een opdracht uit aan gespecialiseerde consultants en engineers. FPE haalde deze opdracht met succes binnen.
FPE4.jpg

Herbeoordeling afvalverbrandingsinstallatie

In de afvalverbrandingsoven van een afvalverbrandingsinstallatie is er meerdere malen een serieuze brand ontstaan. De branden waren voor het bedrijf aanleiding om de procedures en faciliteiten voor brandveiligheid opnieuw te bekijken.
FPE14.jpg

Plantaardige oliebedrijven beveiligen

Voor een bedrijf gespecialiseerd in de extractie van plantaardige oliën, is een plan opgezet om vijf door hen aangekochte installaties te beschermen tegen brand. Deze installaties hadden tot dan toe vrijwel geen beveiliging. Het doel van dit project: de brandveiligheid laten voldoen aan de huidige NFPA-standaard.